ALLERHEILIGEN

 

een aantal bekende Heiligen

 

De Katholieke Kerk kent al sinds de eerste jaren van het Christendom vele martelaren. Martelaar (van het griekse woord martus = getuige) was de bijzondere eretitel voor degenen die gedurende de christenvervolgingen in het Romeinse Rijk hun trouw aan het christelijke geloof met de dood moest bekopen. Deze martelaren werden oorspronkelijk in een gezamenlijke herdenking van alle martelaren vereerd, maar Gregorius III veranderde in 732 het martelarenfeest in Allerheiligen. Niet alleen martelaren, maar ook heiligen, dit zijn gelovigen die door hun leven een bijzonder getuigenis hebben afgelegd van hun geloof in Christus, worden dan herdacht.
In  844 werd de oorspronkelijke datum (van 13 mei)  veranderd in 1 november (begindag van de winterperiode volgens de regel van Benedictus) en werd het een herdenking van alle heiligen - benoemden en onbenoemden - die geen eigen feestdag of gedachtenis hebben

Aan het feest van Allerheiligen zijn verschillende andere vieringen voorafgegaan.

De eerste was in de zevende eeuw en was de jaarlijkse herdenking van de inwijding van het voormalige pantheon te Rome als kerk van Maria en alle martelaren.

Het tweede was in de 8ste en 9de eeuw (en werd gepropageerd door de geestelijke raadslieden van Karel de Grote en Lodewijk de Vrome) en betrof de gedachtenis van alle categorieën van hemelingen (Maria, engelen, aartsvaders en profeten, apostelen en martelaren, priesters en andere geloofsleraren, de godgewijde maagden en de monniken en alle anderen die in hun gezelschap de aanschouwing van God genieten).

 

Nu eren wij op deze feestdag allen die voor eeuwig leven bij God, of zij nu heilig verklaard zijn of niet. Zij vormen de ontelbare menigte die Johannes zag rondom het Lam en voor de troon van God: welgevallig aan de Vader omwille van Christus' bloed, zijn zij bemiddelaars voor de biddende kerk op aarde, voorsprekers voor ons (zie Openbaringen 7, 9-14).

 

Gebed: Almachtige eeuwige God,
in één feest gedenken wij vandaag al uw heiligen.
Op voorspraak van zovelen vragen wij:
vervul onze verwachtingen en laat ook ons delen 
in de overvloed van uw barmhartigheid.
Door onze Heer. Amen
 

Allerheiligen wordt gevierd als een hoogfeest; de volgende lezingen worden in de kerk gelezen:

1ste lezing Openbaringen 7, 2-4 + 9-14
2de  lezing Eerste brief van de H. Apostel Johannes 3, 1-3
Evangelie Mattheus 5, 1-12a

Wat zegt de Katechismus van de Katholieke Kerk over Allerheiligen?